Functional Movement Screening (FMS)

Het Functional Movement Screening systeem is voornamelijk ontwikkeld voor sporters en fysiotherapeuten in de (sport)revalidatie. FMS bestaat uit 7 afzonderlijke testen en richt zich op functionele patronen in keten bewegingen van uw lichaam.

Er wordt een analyse gemaakt van mogelijke problemen met betrekking tot:
– Stabiliteit
– Mobiliteit
– Flexibiliteit

Aan de hand van een scorelijst wordt bepaald of er sprake is van een disfunctie in een van de hierboven genoemde factoren. Verder wordt geanalyseerd in welke mate en waar deze onregelmatigheid in de desbetreffende bewegingsketen zich bevindt. Door toepassen van FMS kan er worden geconcludeerd wat de zwakke schakels zijn die het herstel of juist de vooruitgang in training belemmeren.