Fysiotherapie

Fysiotherapie is er voor iedereen. Van klein tot groot. Van jong tot oud. De fysiotherapeut baseert zijn werk zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten. De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijke bewegingsapparaat.

Hij behandelt patiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden bij het bewegen. De behandeling van de fysiotherapeut kan verschillende doelen hebben. Bijvoorbeeld het verbeteren van het bewegend functioneren, het in stand houden ervan en het voorkomen van nieuwe klachten. Soms zal hij ook patiënten begeleiden om met een beperking te leren leven en hem helpen om bijvoorbeeld weer aan het werk te kunnen. De laatste jaren gaat veel aandacht uit naar de preventieve gezondheidszorg. Fysiotherapie speelt een belangrijke rol in het voorkomen van klachten.

LET OP: U kunt bij ons zonder verwijsbrief van uw huisarts terecht.