Regels

Wij verzoeken u de volgende regels aandachtig door te nemen;

Algemeen
– Binnen het Voetballab dient iedereen zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
– Het is verboden te roken.

Afspraak
– U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraak.
– U dient bij de 1ste afspraak/screening uw legitimatiebewijs mee te nemen.
– Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden. Voetballab is genoodzaakt om niet op tijd geannuleerde behandelingen bij u in rekening te brengen.

Behandeling
– Gebruik van mobiele telefoons tijdens een behandeling is ongewenst i.v.m. storing van de werkzaamheden.
– Bij iedere behandeling dient u een eigen handdoek en uw afspraakkaartje mee te nemen.
– Het aantal behandelingen dat u vergoed krijgt is afhankelijk van uw afgesloten zorgverzekeringspakket. U dient zelf uw polisvoorwaarden na te lezen over de mate van vergoeding.
– In 2018 heeft Voetballab contracten met alle zorgverzekeraars.

Zaal (beneden + boven)
– De zaal mag alleen worden betreden op schone schoenen, bij voorkeur zaalsportschoenen.
– Bij voorkeur zaalsportschoenen met witte zolen in de zaal beneden.
– Er wordt geacht dat na een training het trainingsmateriaal opgeruimd wordt en dat er geen persoonlijke spullen achtergelaten worden.
– Alleen de fysiotherapeut en de patiënt/speler mogen de zaal betreden. In uitzonderlijke situaties kan het betreden van de zaal met de desbetreffende therapeut besproken worden.

Calamiteiten
– In geval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie(s) op te volgen (politie,brandweer,ambulance).
– Voetballab is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van zich in dit gebouw of binnen de directe omgeving van dit gebouw eigendommen/bezittingen van bezoekers.

KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie) & privacy
– Voetballab is aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF. Informatie hierover vindt u in de wachtruimte.
– Voetballab houdt zich aan de privacy regeling zoals vastgelegd in de model regeling Fysiotherapeut-Patiënt, welke is overeengekomen tussen de Nederlandse patiënten-/consumenten federatie en het KNGF.
– Voetballab hanteert de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk en zullen conform de privacy regels, zonder uw toestemming niet aan derden worden verstrekt.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.