Testing & Monitoring

Met testing & monitoring worden de fysieke-, fysiologische- en cognitieve eigenschappen van de speler in kaart gebracht en geanalyseerd. Dit kan via de (aangesloten) club, individueel of via een zaakwaarnemer.

Bij afspraken met clubs of individueel is het verstandig om minimaal 3 meetmomenten in te plannen:
1. Pre-season periode
2. Winterstop periode
3. End-season periode

Uiteraard bepaalt ook de frequentie van het testen en monitoren de voortgang. Afhankelijk van het niveau en de financiƫn kunnen hier goede afspraken over gemaakt worden. Hiermee wordt naast het functioneren ook het niveau van de speler in kaart gebracht. Door de verschillende meetmomenten is het goed te zien of de speler progressie heeft geboekt of niet.

Het voordeel voor een speler in het individuele testing & monitoring pakket zit hem in het persoonlijke advies en een eventueel vervolgtraject wat kan worden bepaald.